1 /
The Symposium on Wu Da-Yu’s Aestheticism
Date:1996|08
Reception:
Location:Beijing,China
Lin & Keng Gallery together with Beijing Chinese Oil Painting Association organizeThe Symposium on Wu Da-Yu’s Aestheticism at Beijing International Art Palace. Eminent Chinese artists and scholars who participate in this symposium are Wu Guan-Zhong, Liu Xun, Zhang Jian-Jun, Jin Shang-Yi, Wen Li-Pong, Shao DaXian, Shui Zhong-Tian, Zhu Nai-Zheng, Zhang Gong-Qui, Zhang Zu-Ying, Xu Jun-Xuan, Wang Huai-Qing, Yan Zhen-Duo, Tao Yong-Bai, Lee Chao, Hu Mo Meng. The directors of Lin & Keng Gallery, Tien-Min Lin and Tina Keng and Taiwanese artist Chen Guo-Qiang also participate in this occasion.
The Symposium on Wu Da-Yu’s Aestheticism
Date:1996|08
Reception:
Location:Beijing,China
Lin & Keng Gallery together with Beijing Chinese Oil Painting Association organizeThe Symposium on Wu Da-Yu’s Aestheticism at Beijing International Art Palace. Eminent Chinese artists and scholars who participate in this symposium are Wu Guan-Zhong, Liu Xun, Zhang Jian-Jun, Jin Shang-Yi, Wen Li-Pong, Shao DaXian, Shui Zhong-Tian, Zhu Nai-Zheng, Zhang Gong-Qui, Zhang Zu-Ying, Xu Jun-Xuan, Wang Huai-Qing, Yan Zhen-Duo, Tao Yong-Bai, Lee Chao, Hu Mo Meng. The directors of Lin & Keng Gallery, Tien-Min Lin and Tina Keng and Taiwanese artist Chen Guo-Qiang also participate in this occasion.
1
1