1 /
Double Happiness
Date:2009|01.11 - 02.11
Reception:2009|01.11 4pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
The exhibition Double Happiness displays works by Zao Wou-Ki, Hsiao Chin, Wang Huaiqing, Su Xiaobai, Zhang Hongtu, Tony Wong, Xu Jiang, Li-Lan, Yang Maolin, Lin Ju, Lu Hsien-Ming, Kuo Wei Kuo, Tu Wei Cheng, Lin Chuan-Chu, Su Hui-Yu.
1