1 /
City to City
Date:2007|09.15 - 10.28
Reception:2007|09.15 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Beijing
City to City displays works by Yang Maolin, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Wu Tien-Chang, Tu Wei-Cheng, Su Wong-Shen, Lee Ming-Tse, Lu Hsien-Ming, Lin Ju, Chen Chieh-jen, Kuo Wei-Kuo,Lien Chien-Hsing, Hung Tung-lu, Tu Wei-Cheng, Chen Ching Yao, Agi Chen.
City to City
Date:2007|09.15 - 10.28
Reception:2007|09.15 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Beijing
City to City displays works by Yang Maolin, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Wu Tien-Chang, Tu Wei-Cheng, Su Wong-Shen, Lee Ming-Tse, Lu Hsien-Ming, Lin Ju, Chen Chieh-jen, Kuo Wei-Kuo,Lien Chien-Hsing, Hung Tung-lu, Tu Wei-Cheng, Chen Ching Yao, Agi Chen.
City to City
Date:2007|09.15 - 10.28
Reception:2007|09.15 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Beijing
City to City displays works by Yang Maolin, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Wu Tien-Chang, Tu Wei-Cheng, Su Wong-Shen, Lee Ming-Tse, Lu Hsien-Ming, Lin Ju, Chen Chieh-jen, Kuo Wei-Kuo,Lien Chien-Hsing, Hung Tung-lu, Tu Wei-Cheng, Chen Ching Yao, Agi Chen.
1
1
1