1 /
Abstract China
Date:2007|07.14 - 08.31
Reception:2007|07.14 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Beijing
In Abstract China displays works by Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, George Chann, Lee Chun-Shan, Hsiao Chin, Wang Huaiqing, Su Xiaobai, Xu Jiang, Yang Shi-zhi, Tan Ping, Lee Lei, Chan Kuoqiang.
Abstract China
Date:2007|07.14 - 08.31
Reception:2007|07.14 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Beijing
In Abstract China displays works by Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, George Chann, Lee Chun-Shan, Hsiao Chin, Wang Huaiqing, Su Xiaobai, Xu Jiang, Yang Shi-zhi, Tan Ping, Lee Lei, Chan Kuoqiang.
Abstract China
Date:2007|07.14 - 08.31
Reception:2007|07.14 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Beijing
In Abstract China displays works by Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, George Chann, Lee Chun-Shan, Hsiao Chin, Wang Huaiqing, Su Xiaobai, Xu Jiang, Yang Shi-zhi, Tan Ping, Lee Lei, Chan Kuoqiang.
1
1
1