Hantoo Art Group - Group Exhibition
2014-09-14
Hantoo Art Group - Group Exhibition

Venue: Sincewell Gallery
Date: 2014.09.27 - 2015.11.23

Artists:
Yang Mao-Lin
Wu Tien-Chang
Lu Hsien-Ming
Kuo Wei-Kuo
Lee Ming-Chung
Yang Jen-Ming
Lien Chien-Hsing
Lai Hsin-Lung
Tang Tang-Fa
Tu Wei-Cheng
Deng Wen-Jen
Chu Shu-Hsien
Chang Ling
Chen Ching-Yao
Lu Hsien-Ming
紛    2012    Mixed media    80x60cm
Kuo Wei-Kuo
Mood Diagram    2012    Oil on canvas    Φ120cm