Huang Chia-Ning - Telling Details: Photorealism in Taiwan
2014-01-18


Telling Details: Photorealism in Taiwan

Venue: Taipei Fine Arts Museum
     3F: 3A, 3B, 3C
Date: 2014.01.18 - 04.20

Artists:
Yan Hsia
C.J. Yao,
Han Hsiang-ning
Hilo Chen
Szeto Keung
Y.J. Cho

Huang Ming Chang
Tzu-Chi Yeh
Ku Ho-Chung
Kuo Chwen
Chu-Hsin Lee
Chou Chu Wang
Huang Chia-Ning

Website:

http://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_page.aspx?id=494&allObj=%7B%22JJMethod%22%3A%22GetEx%22%2C%22Type%22%3A%220%22%2C%22Year%22%3A%22%22%2C%22pg_num%22%3A1%2C%22pg_size%22%3A21%7D&ddlLang=en-us