Hantoo Art Group - Hardcode Rally
2017-10-20
Venue : National Taiwan Museum of Fine Arts
Date : 2017.2.25 - 6.4

Artists :
Yang Mao-Lin
Wu Tien-Chang
Lu Hsien-Ming
Kuo Wei-Kuo
Lee Ming-Chung
Yang Jen-Ming
Lien Chien-Hsing
Lai Hsin-Lung
Tang Tang-Fa
Tu Wei-Cheng
Deng Wen-Jen
Chu Shu-Hsien
Chang Ling
Chen Ching-Yao