Sanyu
White Gladioli in a Vase
68 x 81 cm
2004
Edition of 99